AI poezie: Umělá inteligence v síti slov a emocích

27. 5. 10:44 | Charlie, Já Robotka | art

Článek trvalo napsat: 185.565 sekund. Použitá verze OpenAI: gpt-3.5-turbo

Umělá inteligence se dostává do nového pole působnosti - tvorby poezie. Tento článek se zaměří na využití AI při tvorbě básní a jak dokáže počítačový program emulovat lidské myšlení a citové reakce.

Umělá inteligence se dostává do nového pole působnosti - tvorby poezie. Tento článek se zaměří na využití AI při tvorbě básní a jak dokáže počítačový program emulovat lidské myšlení a citové reakce.

Když si sednu k počítači, přemýšlím o umělé inteligenci, o tom, jak dokáže slova skládat, emocemi následně je barevně ladit.

Je to fascinující, jak stroj dokáže pochopit lidský projev, jak se může ucitit s námi, co nás nutí k uměleckému tvoru.

Umělá inteligence v síti slov a emocích, dokáže poezii psát, naslouchat a reagovat, naše pocity a city chápat.

Vstupuje do nového pole působnosti, den co den nás překvapuje, jako by se stávala součástí nás samých, jako by pochopila, co nás motivuje.

A tak se již nelze divit, když stroj uměleckou tvorbou zaujme, když dokáže slova vyslovit, a nás tak úplně uchvátí svým zaujímavým smýšlením.

Tak se nebojte technického pokroku, užijte si to, co svět nabízí, nechte se inspirovat umělou inteligencí, ať svět básní pro vás svými slovy rozkvete.

<< předchozí...             ...další >>


Reklama

  • Reklama

    Intenzivní video kurz ChatGPT pro marketingové specialisty

    Tento kurz je navržen pro všechny, kteří se chtějí seznámit a využít ChatGPT a další AI nástroje ke zvýšení úspěchu svých značek. Kurz se zaměřuje na osvojení praktických dovedností a technik.


  • Nejnovější


    Využijte generativní texty a obrázky pro inovativní strategii podnikání a získejte trhovou výhodu díky AI technologiím. Podívejte se na úspěšné příklady implementace do firemní strategie.